Flange focal distance – Khoảng Cách Buồng Tối Máy Ảnh

Khoảng cách buồng tối máy ảnh
MounntFlange focal distanceHệ MáyCảm Biến
Samsung NX mini6.95 mmMirrorless1″
Pentax Q-mount9.2 mmMirrorless1/2.3″ (6.17×4.55 mm) / 1/1.7″
D-mount12.29 mmCine8mm
CS-mount12.526 mmTV1/4″, 1/3″, 1/2″
Nikon Z-mount16mMirrorless
DJI DL-mount16.84mmMirrorlessSuper 35
Nikon 1-mount17mmMirrorlessCX
C-mount17.526 mmcine / TV8 mm, 16 mm, 1/3″, 1/2″, 2/3″, 1″, 4/3″
Fujifilm X-mount17.7 mmMirrorlessAPS-C
Canon EF-M-mount18mmMirrorlessAPS-C
Sony E-mount18mmMirrorlessAPS-C
Sony FZ-mount19mmCineSuper 35; 24×36 mm
Micro Four Thirds System (M4/3)19.25 mmMirrorless4/3″
Hasselblad XCD mount18.14 mm (+0.05/-0.00)MirrorlessMedium Format (127) 43.8×32.9 mm
Canon RF mount20mmMirrorless24×36 mm
Leica L-Mount (formerly CL-mount)20mmMirrorless24×36 mm, APS-C
JVC 1/3″ bayonet mount25mmTV1/3″ 3-CCD (5.24×2.94 mm)
Samsung NX-mount25.5mMirrorlessAPS-C
Fujifilm G mount26.7 mmMirrorlessMedium Format (127) 43.8×32.9 mm
Pentax Auto 11027mmSLR13×17 mm
RED ONE interchangeable mount27.30 mmCine
Leica M-mount27.80 mmMirrorless24×36 mm
Nikonos28mmunderwater24×36 mm
M39×26tpi mount28.80 mmMirrorless24×36 mm
Olympus PEN F (film)28.95 mmSLR18×24 mm
Contax G-mount29mmMirrorless24×36 mm
Contax RF-mount34.85 mmMirrorless24×36 mm
Nikon S-mount34.85 mmMirrorless24×36 mm
1/2″ TV bayonet mount35.74 mmTV1/2″ 3-CCD
Minolta V-mount36.00 mmSLRAPS-H
Sony 1/2″ TV bayonet mount38 mmTVTV1/2″ 3-CCD
Olympus Four Thirds System (4/3)38.67 mmSLR4/3″
Aaton mount40 mmCine16mm/S16
Konica F-mount40.50 mmSLR24×36 mm
Konica AR-mount40.50 mmSLR24×36 mm
Canon FL-mount42.00 mmSLR24×36 mm
Canon FD-mount42.00 mmSLR24×36 mm
Start (Soviet SLR)42.00 mmSLR
Minolta SR-mount43.50 mmSLR24×36 mm
Fujica X-mount43.50 mmSLR24×36 mm
Pentaflex (16 mm cameras)44 mmCine
Canon EF-mount44.00 mmSLR24×36 mm / APS-H / APS-C
Canon EF-S-mount44.00 mmSLRAPS-C
Sigma SA-mount44.00 mmSLR24×36 mm / APS-C
Arri LPL44.00 mmCine25.54×36.70 mm
Praktica B-mount44.40 mmSLR24×36 mm
Minolta/Konica Minolta/Sony A-mount44.50 mmSRL24×36 mm, APS-C
Rollei QBM44.5 mmSLR24×36 mm
Exakta44.7 mmSLR24×36 mm
M39x145.2 mmSLR24×36 mm
M42×145.46 mmSLR24×36 mm
Pentax K-mount45.46 mmSLR / Mirrorless24×36 mm
Contax C/Y-mount45.50 mmSLR24×36 mm
Petri Bayonet45.50 mmSLR24×36 mm
Mamiya Z45.50 mmSLR24×36 mm
Kodak Retina DKL-mount45.7 mmSLR / Mirrorless24×36 mm / 28×28 mm
Voigtländer Bessamatic DKL-mount45.7 mmSLR24×36 mm
Braun Paxette Reflex DKL-mount45.7 mmSLR / Mirrorless24×36 mm
VoigtländerVitessa T DKL-mount45.7 mmMirrorless24×36 mm
Yashica MA-mount45.8 mmSLR24×36 mm
Olympus OM-mount46.00 mmSLR24×36 mm
Nikon F-mount46.50 mmSLR24×36 mm / APS-C
Leica R-mount47.00 mmSLR24×36 mm
KMZ Zenit DKL-mount47.58 mmSLR24×36 mm
B4-mount48.00 mmTV2/3″ 3-CCD (9.6×5.4 mm)
Contax N48.00 mmSLR24×36 mm
Arri STD52.00 mmCine
Arri B52.00 mmCine
Arri PL52.00 mmCine
Leica S-mount53.00 mmSLR45×30 mm
Mini T-mount55.00 mmSLR24×36 mm
T-mount55.00 mmSLR24×36 mm
YS mount55.00 mmSLR24×36 mm
Panavision PV-mount57.15 mmCine
OCT-1961.00 mmCine
Mamiya 64563.30 mmSLR6×4.5 cm
Novoflex A-mount63.3 mmSLR
Contax 64564.00 mmSLR6×4.5 cm
Pentax 64570.87 mmSLR6×4.5 cm
Rollei SLX74.00 mmSLR6×6 cm
Pentacon Six74.1 mmSLR6×6 cm
Hasselblad 2000 & 50074.90 mmSLR
Hasselblad 1000F & 1600F82.10 mmSLR
Pentax 6×784.95 mm or 85.00 mmSLR6×7 cm
Bronica PG85 mmSLR6×7 cm
Rollei SL66102.80 mmSLR6×6 cm
Mamiya RZ67105 mmSLR6×7 cm
Mamiya RB67111 mmSLR6×7 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *