Category Archives: Kiến thức máy ảnh

Flange focal distance – Khoảng Cách Buồng Tối Máy Ảnh

Mounnt Flange focal distance Hệ Máy Cảm Biến Samsung NX mini 6.95 mm Mirrorless 1″ Pentax Q-mount 9.2 mm Mirrorless 1/2.3″ (6.17×4.55 mm) / 1/1.7″ D-mount 12.29 mm Cine 8mm CS-mount 12.526 mm TV 1/4″, 1/3″, 1/2″ Nikon Z-mount 16m Mirrorless DJI DL-mount 16.84mm Mirrorless Super 35 Nikon 1-mount 17mm Mirrorless CX C-mount 17.526 mm cine / TV 8 mm, … đọc tiếp ->