Hood Lens Sony 28-60mm, 16-55mm Hiệu JJC

250.000

  • Hood dành riêng cho lens Sony FE 28-60mm và lens SEL 16-50mm
  • Có thể đảo đầu thu gọn khi không sử dụng
Hood Lens Sony 28-60mm, 16-55mm Hiệu JJC
Hood Lens Sony 28-60mm, 16-55mm Hiệu JJC

250.000

Quà TặngEm tặng nắp che Hotshoe
Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!