Hộp Đựng Phim 120 – 10 Cuộn

80.000

Units Sold: 2

  • Hộp đựng được 10 hộp phim loại 120
  • Hộp màu đen để tránh ánh sáng vào làm hỏng phim
Hộp Đựng Phim 120 - 10 Cuộn
Hộp Đựng Phim 120 – 10 Cuộn

80.000

Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!