Hộp Đựng Phim 35 – 10 Cuộn

80.000

  • Hộp đựng được 10 hộp phim loại 35mm
  • ĐEN
  • TRẮNG
  • ĐỎ
  • XANH
  • VÀNG
  • XÁM
  • TRONG SUỐT
Xóa
Hộp Đựng Phim 35 - 10 Cuộn
Hộp Đựng Phim 35 – 10 Cuộn
Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!

Được bán bởi:

Lăng Camera