Hộp Đựng Phim 120 – 5 Cuộn

80.000

  • Hộp đựng được 5 hộp phim loại 120
  • Hộp màu đen để tránh ánh sáng vào làm hỏng phim
Hộp Đựng Phim 120 - 5 Cuộn
Hộp Đựng Phim 120 – 5 Cuộn

80.000