Tripod Slik 800G-II

430.000

  • Tripod Nội Địa Nhật 2nd
  • Độ mới 90%
  • Cao Max 156cm – Thu gọn 46cm
  • Cân nặng 660g – Tải 3kg
Tripod Slik 800G-II
Tripod Slik 800G-II

430.000

Quà TặngEm tặng nắp che Hotshoe
Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!