Đầu Đọc Thẻ SD Cho Iphone – Ipad

120.000

40%
  • Đầu đọc thẻ hàng lô
  • Đầu cắm lightning
  • Sử dụng được với mọi IOS
  • Không cần cài bất kỳ phần mềm nào – cắm vô tự nhận
Đầu Đọc Thẻ SD Cho Iphone - Ipad
Đầu Đọc Thẻ SD Cho Iphone – Ipad

120.000

Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!