Ngàm Body Sony E-Mount Hiệu Pixco – (Thay thế cho ngàm Zin)

450.000

  • Ngàm thay thế cho ngàm Zin của máy Sony E-Mount
  • Do ngàm zin bằng nhựa nên thay ngàm kim loại cho chắc chắn
Ngàm Body Sony E-Mount Hiệu Pixco - (Thay thế cho ngàm Zin)
Ngàm Body Sony E-Mount Hiệu Pixco – (Thay thế cho ngàm Zin)

450.000

Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!