PK645 – Nikon Z Hiệu Fusnid

800.000

  • Ngàm để sử dụng lens Pentax ngàm PK645 trên máy ảnh Nikon Z
PK645 - Nikon Z Hiệu Fusnid
PK645 – Nikon Z Hiệu Fusnid

800.000

Quà TặngEm tặng nắp che Hotshoe
Quà tặngEm tặng kèm nắp đuôi để đậy ngàm
Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!