LR-AI Hiệu Pixco (Ngàm thay thế cho ngàm Zin của lens)

500.000

  • Ngàm để sử dụng lens Leica R trên máy ảnh Nikon
  • Ngàm thay thế ngàm zin là bạn cần phải tháo ngàm zin trên lens LR và thay ngàm này vào
LR-AI Hiệu Pixco (Ngàm thay thế cho ngàm Zin của lens)
LR-AI Hiệu Pixco (Ngàm thay thế cho ngàm Zin của lens)

500.000

Đặt Hàng Nhanh Đặt hàng nhanh cho sản phẩm này!